Amenajamente Silvice

Amenajamentele


Pentru elaborarea unui amenajament este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

Lucrari pregatitoare
Faze de executie:
- culegerea datelor de teren
- prelucrarea datelor si redactarea in concept a amenajamentului
- definitivarea amenajamentului si a hartilor


In categoria "Lucrari pregatitoare" se incadreaza urmatoarele operatiuni:

- Documentarea si recunoasterea generala a terenului studiat;
- Documentarea privind conditiile stationale;
- Procurarea materialului cartografic (planuri, ortofotoplanuri, imagini satelitare);
- Procurarea datelor din amenajamentele anterioare;
- Sustinerea Conferintei I de amenajare


Amenajamente silvice, sunt proiecte prin care se gestioneaza fondul forerstier national si pentru elaborarea carora trebuie parcurse urmatoarele etape:

- sustinerea conferintei I de amenajare
- recunoasterea terenului
- constituirea de noi unitati amenajistice (unde este cazul)
- materializarea tuturor unitatilor amenajistice in teren cu vopsea rosie
- executarea de profile de sol si recoltarea de probe pentru analiza (un profil principal la 150-200 ha si profile de control in fiecare unitate amenajistica)
- descrierea parcelara a tuturor unitatilor amenajistice
- identificarea si amplasarea bornelor lipsa
- masuratori topo in sistem GPS la toate unitatile amenajistice nou create
- inventarierea arboretelor incluse in planul decenal de recoltare–produse principale
- receptia lucrarilor de teren

Culegerea datelor de teren presupune urmatoarele lucrari:

- Materializarea parcelarului;
- Materializarea subparcelarului si descrierea parcelara;
- Culegerea datelor referitoare la tipurile de statiune si padure;
- Determinarea elementelor dendrometrice ale arboretelor;
- Inventarierea arboretelor exploatabile;
- Masuratori topografice cu tehnologie GPS pantru parcelar si subparcelar

 

Aceasta etapa se incheie cu receptia lucrarilor de teren:

Prelucrarea datelor si redactarea in concept a amenajamentului presupune urmatoarele lucrari:
- Determinarea si calcului suprafetelor;
- Determinarea volumului in arboretele inventariate;
- Prelucrarea datelor de teren cu programul AS;
- Intocmirea hartilor amenajistice

Lucrarile de birou constau in:

 

-prelucrarea datelor din ridicarile topo si transpunerea lor pe planurile de baza
-determinarea suprafetelor
-prelucrarea digitala a datelor din descrierea parcelara
-prelucrarea datelor din inventarieri si determinarea volumelor
-pregatirea si sustinerea Conferintei a II-a de amenajare
-redactarea proiectului
-intocmirea hartilor prin cartografie digitala
-legarea si inscriptionarea proiectelor
-predarea proiectelor, sustinerea lor si obtinerea avizelor de la MMP Bucuresti.

Pe langa amenajamentul propriu - zis, societatea noastra elaboreaza la cerere proiectul GIS pentru suprafata amenajata, proiect care ofera urmatoarele avantaje:

- ofera o precizie net superioara a reprezentarilor si calculelor;
- acces la rapid la informatii (datorat atat criteriilor de organizare, interogare flexibile cat si vitezei de lucru a echipamentelor electronice/digitale);
- integrarea datelor de diverse tipuri, provenite din diverse surse;
- o usoara actualizare a informatiilor (planuri "la zi");
- oportunitatea de a dezvolta analize si studii diverse;
- reproducere usoara, precisa si nelimitata a materialului grafic (o compozitie cartografica - la scara si in forma alese de catre utilizator, care poate tipari oricand si in orice numar de copii, sau poate publica prin internet sau intranet);
- realizarea de analize complexe in timp scurt;

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
amenajamente_silvice14
amenajamente_silvice15
amenajamente_silvice16
IF
Untitled-111
Untitled-1s
IF