Amenajarea padurilor

Amenajamentele


Amenajarea padurilor sau amenajamentul reprezinta un ansamblu de preocupari si masuri organizatorice menite sa creeze conditiile necesare pentru instrumentarea unui regim de exploatare a padurilor propriuzise functiilor economice si sociale pe care ele sunt chemate sa le indeplineasca.

Amenajamentele se elaboreaza pentru intreg fondul forestier, indiferent de forma de proprietate: publica sau privata si indiferent de forma de administrare: ocoale silvice de stat sau de ocoale silvice private. Amenajamentele au valabilitate 10 ani.

 

Pentru elaborarea unui amenajament se parcurg urmatoarele etape:

 

I. Lucrari pregatitoare:
-Documentarea si recunoasterea generala a terenului studiat;
-Documentarea privind conditiile stationale;
-Procurarea materialului cartografic (planuri, ortofotoplanuri, imagini satelitare);
-Procurarea datelor din amenajamentele anterioare
-Sustinerea Conferintei I de amenajare

II. Faze de executie:
1. Culegerea datelor de teren:
- Materializarea parcelarului
- Materializarea subparcelarului si descrierea parcelara
- Culegerea datelor referitoare la tipurile de statiune si padure
- Determinarea elementelor dendrometrice ale arboretelor
- Inventarierea arboretelor exploatabile
- Masuratori topografice cu tehnologie GPS pentru parcelar si subparcelar
- Receptia lucrarilor de teren

2. Prelucrarea datelor si redactarea in concept a amenajamentului
- Determinarea si calculul suprafetelor
- Determinarea volumului in arboretele inventariate
- Prelucrarea datelor de teren cu programul AS
- Intocmirea hartilor amenajistice
- Se stabilesc functiile social-economice ale padurii si bazele de amenajare
- Se reglementeaza procesul de productie lemnoasa si se stabilesc masurile de gospodarire a arboretelor cu functii speciale de protectie
- Sustinerea Conferintei a II a de amenajare

3. Definitivarea amenajamentului si a hartilor
- Redactarea amenajamentului in forma finala
- Tiparirea si legarea amenajamentelor
- Definitivarea hartilor
- Depunerea amenajamentului spre avizare in CTAS - MMP

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
amenajamente_silvice14
amenajamente_silvice15
amenajamente_silvice16
IF
Untitled-111
Untitled-1s
IF