Amenajarea padurilor

Amenajarea padurilor

Untitled-1

Amenajamentele

Amenajarea padurilor sau amenajamentul reprezinta un ansamblu de preocupari si masuri organizatorice menite sa creeze conditiile necesare pentru instrumentarea unui regim de exploatare a padurilor propriuzise functiilor economice si sociale pe care ele sunt chemate sa le indeplineasca.

Amenajamentele se elaboreaza pentru intreg fondul forestier, indiferent de forma de proprietate: publica sau privata si indiferent de forma de administrare: ocoale silvice de stat sau de ocoale silvice private. Amenajamentele au valabilitate 10 ani.

Elaborarea Unui Amenajament

Pentru elaborarea unui amenajament se parcurg urmatoarele etape:

I. Lucrari pregatitoare:
-Documentarea si recunoasterea generala a terenului studiat;
-Documentarea privind conditiile stationale;
-Procurarea materialului cartografic (planuri, ortofotoplanuri, imagini satelitare);
-Procurarea datelor din amenajamentele anterioare
-Sustinerea Conferintei I de amenajare

II. Faze de executie:
1. Culegerea datelor de teren:
– Materializarea parcelarului
– Materializarea subparcelarului si descrierea parcelara
– Culegerea datelor referitoare la tipurile de statiune si padure
– Determinarea elementelor dendrometrice ale arboretelor
– Inventarierea arboretelor exploatabile
– Masuratori topografice cu tehnologie GPS pentru parcelar si subparcelar
– Receptia lucrarilor de teren

2. Prelucrarea datelor si redactarea in concept a amenajamentului
– Determinarea si calculul suprafetelor
– Determinarea volumului in arboretele inventariate
– Prelucrarea datelor de teren cu programul AS
– Intocmirea hartilor amenajistice
– Se stabilesc functiile social-economice ale padurii si bazele de amenajare
– Se reglementeaza procesul de productie lemnoasa si se stabilesc masurile de gospodarire a arboretelor cu functii speciale de protectie
– Sustinerea Conferintei a II a de amenajare

3. Definitivarea amenajamentului si a hartilor
– Redactarea amenajamentului in forma finala
– Tiparirea si legarea amenajamentelor
– Definitivarea hartilor
– Depunerea amenajamentului spre avizare in CTAS – MM

Call Now Button