Scoateri din fond forestier

Scoateri din fond forestier

Pentru Scoateri din fond forestier sau pentru scoaterea definitiva din fond forestier sau ocuparea temporara a terenurilor situate in fondul forestier national trebuie de urmat anumiti pasi.

Continutul documentatiilor intocmite pentru scoaterea definitiva sau ocupare temporara de terenuri din fondul forestier national, prelungirea ocuparii temporare si restituirea garantiilor depuse in fondul de ameliorare a fondului funciar conform O.M. 25/2009.

 1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitiva si/sau de ocupare temporara a terenului din fondul forestier national, adresata inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare in raza caruia se afla terenul;
 2. memoriu justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocuparii temporare a terenului din fondul forestier national, intocmit de catre beneficiar, in care sa fie prezentate inclusiv detaliile tehnice referitoare la obiectiv;
 3. memoriu tehnic intocmit de catre directia silvica, in cazul terenurilor proprietate publica a statului, din care sa reiasa motivele pentru care s-a avizat favorabil solicitarea beneficiarului;
 4. plan de incadrare in zona;
 5. plan de situatie al amplasamentului, in care trebuie sa fie prezentate atat obiectivul, cat si detaliile amenajistice;
 6. fisa tehnica de transmitere-defrisare (anexa nr. 11). In cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier national cu compensare, se vor intocmi fise tehnice si pentru terenurile oferite in compensare;
 7. studiu pedostational pentru terenurile oferite in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva cu compensare, intocmit de unitati atestate pentru efectuarea de lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul forestier;
 8. extras de carte funciara emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru terenurile care se scot definitiv sau sunt ocupate temporar si care nu sunt proprietate publica a statului;
 9. extras de carte funciara emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru terenul care se ofera in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva de terenuri din fondul forestier national cu compensare echivalenta ca suprafata si bonitate;
 10. acordul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva pentru terenurile forestiere proprietate publica a statului;
 11. avizul favorabil al ocolului silvic care asigura administrarea sau prestarea de servicii silvice, in cazul terenurilor care nu sunt proprietate publica a statului;
 12. confirmarea ocolului silvic care asigura administrarea/serviciile silvice, in cazul solicitarilor de ocupare temporara, ca beneficiarul indeplineste conditiile prevazute la art. 39 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decat cele din proprietatea publica a statului;
 14. acord de mediu sau fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului, dupa caz, pentru realizarea obiectivului. Atat in acordul de mediu, cat si in fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului, trebuie sa fie precizate amplasamentul si suprafata care se defriseaza;
 15. copie de pe documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara. In documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara trebuie sa fie precizat obiectivul pentru care s-a facut plata.
 1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitiva si/sau de ocupare temporara a terenului din fondul forestier national, adresata autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
 2. memoriu justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocuparii temporare a terenului din fondul forestier national, intocmit de catre beneficiar, in care sa fie prezentate inclusiv detaliile tehnice referitoare la obiectiv;
 3. memoriu tehnic intocmit de catre directia silvica, in cazul terenurilor proprietate publica a statului, din care sa reiasa motivele pentru care s-a avizat favorabil solicitarea beneficiarului;
 4. plan de incadrare in zona;
 5. plan de situatie al amplasamentului, in care trebuie sa fie prezentate atat obiectivul, cat si detaliile amenajistice;
 6. fisa tehnica de transmitere-defrisare (anexa nr. 11). In cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier national cu compensare, se vor intocmi fise tehnice si pentru terenurile oferite in compensare. Fisele tehnice vor fi aprobate de catre inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare;
 7. studiu pedostational pentru terenurile oferite in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva cu compensare, intocmit de unitati atestate pentru efectuarea de lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul forestier;
 8. extras de carte funciara emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru terenurile care se scot definitiv sau sunt ocupate temporar si care nu sunt proprietate publica a statului;
 9. extras de carte funciara emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru terenul care se ofera in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva de terenuri din fondul forestier national cu compensare echivalenta ca suprafata si bonitate;
 10. acordul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva pentru terenurile forestiere proprietate publica a statului;
 11. avizul favorabil al ocolului silvic care asigura administrarea sau prestarea de servicii silvice, in cazul terenurilor care nu sunt proprietate publica a statului;
 12. confirmarea ocolului silvic care asigura administrarea/ serviciile silvice, in cazul solicitarilor de ocupare temporara, ca beneficiarul indeplineste conditiile prevazute la art. 39 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decat cele din proprietatea publica a statului;
 14. avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare;
 15. dovada efectuarii consultarii publice de catre inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare, pentru situatia in care acordul de mediu nu a fost emis de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului;
 16. acord de mediu sau fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului, dupa caz, pentru realizarea obiectivului. Atat in acordul de mediu, cat si in fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului, trebuie sa fie precizate amplasamentul si suprafata care se defriseaza;
 17. copie de pe documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara. In documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara trebuie sa fie precizat obiectivul pentru care s-a facut plata.

Documentatiile care se intocmesc in vederea obtinerii aprobarilor pentru prelungirea ocuparii temporare de terenuri din fondul forestier national contin piesele prevazute anterior, mai putin acordul de mediu sau fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului.

Documentatiile se depun la autoritatea competenta sa aprobe ocuparea temporara a terenului forestier, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului anterior de ocupare temporara.

Documentatiile necesare recuperarii garantiilor depuse in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie forestiera contin:

 1. solicitarea de restituire a garantiei, formulata de beneficiarul ocuparii temporare, cu precizarea numarului de cont si a bancii unde se doreste restituirea sumei;
 2. copia aprobarii de ocupare temporara;
 3. copia documentului cu care a fost achitata garantia;
 4. procesul-verbal de reprimire in circuitul silvic a terenului forestier verificat si vizat de subunitatile teritoriale silvice ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
 5. avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare pentru restituirea garantiei si a dobanzilor aferente.

Oferim Consultanta Tehnica Privind

Amenajarea Padurilor

Activitati de inginerie, dar si servicii privind conservarea si dezvoltarea fondului forestier national.

despre

Tehnosilv
Proiectele Noastre

In perioada scursa de la infiintare pana in prezent, S.C. Tehnosilv S.R.L. Brasov a avut o activitate intensa elaborand proiecte dar si puneri in posesie.

Amenajarea padurilor 90%
Amenajamente silvice 80%
Amenajamente silvo-pastorale 80%
Proiecte de reconstructie ecologica 50%
Call Now Button